thumb

Chiến Dịch 3S Vịnh Hạ Long – Vân Đồn Năm 2012

Ngày 23/04/2012

Chương trình kiểm tra miễn phí đầu tiên của chung tôi năm 2012 diễn ra từ ngày 16/04/2012 đến ngày 22/04/2012 cùng với đại lý tại miền Bắc Việt Nam Công ty TNHH Thương Mại Minh Đức.

thumb

Chiến Dịch 3S Đà Nẵng Năm 2011

Ngày 05/12/2011

Công ty TNHH TBHH Minh Long, cùng với đại lý tại miền Bắc Việt Nam Công ty TNHH Thương Mại Minh Đức và Đại lý Miền Trung Công ty TNHH Thương Mại & Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Hải Đăng đã tổ chức Chiến dịch 3S Đà Nẵng năm 2011 từ ngày 28/11/2011 đến ngày 03/12/2011.

thumb

Chiến Dịch 3S Vân Đồn Lần Đầu Tiên

Ngày 22/10/2011

Từ ngày 18/10/2011 đến ngày 21/10/2011 Công ty TNHH TBHH Minh Long, cùng với đại lý Minh Long tại miền Bắc Việt Nam - Công ty TNHH Thương Mại Minh Đức đã tổ chức Chiến dịch 3S Vịnh Vân Đồn đầu tiên.

thumb

Chiến Dịch Vịnh Hạ Long Năm 2011

Ngày 24/04/2011

Từ ngày 19/04/2011 đến ngày 22/04/2011 Công ty TNHH TBHH Minh Long, cùng với đại lý Minh Long tại miền Bắc Việt Nam - Công ty TNHH Thương Mại Minh Đức đã tổ chức Chiến dịch Vịnh Hạ Long năm 2011. Đây là Dịch vụ Kiểm tra miễn phí lần thứ 4 của Công ty tại điểm Di sản Thế Giới nổi tiếng của Việt Nam.

thumb

Chiến Dịch Bảo Dưỡng Miễn Phí Vịnh Hạ Long 2008

Ngày 17/07/2008

Công ty TNHH TBHH Minh Long, cùng với đại lý Minh Long tại miền Bắc Việt Nam - Công ty TNHH Thương Mại Minh Đức đã tổ chức Chiến dịch Bảo Dưỡng miễn phí tại Vịnh Hạ Long lần thứ nhất của năm 2008. Thời gian diến ra chiến dịch từ ngày 30 tháng 6 năm 2008 đến ngày 5 tháng 7 năm 2008.