thumb

Hội Thảo Kỹ thuật Bộ Nội Vụ 2008

Ngày 30/08/2008

Từ ngày 25 đến ngày 27/8/2008, Công ty TNHH Minh Long đã tiến hành hội thảo  kỹ thuật lầnthứ 2 và giới thiệu động cơ 4 thì đến Bộ Nội Vụ khu vực miền Nam Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Học viên tham gia đại diện cho tất cả các tỉnh thành từ miền Trung Việt Nam, tỉnh Quảng Nam, và xuống đến Cà Mau (tỉnh cực nam của Việt Nam).

thumb

Đào Tạo Kỹ Thuật Và Giới Thiệu Động Cơ 4 Thì Đến MOI (Bộ Công An)

Ngày 02/11/2007

Vào ngày 30 và 31 tháng 10, Minh Long thực hiện một trong các khóa đào tạo lớn nhất cho đến nay tại tỉnh Nam Định ( cách Hà Nội 200 km về phía nam), tổ chức một khoá đào tạo kỹ thuật cùng với giới thiệu động cơ 4 thì đến 80 thành viên của Bộ Nội vụ (Công An). Những học viên đại diện cho tất cả các tỉnh từ miền Trung Việt Nam, Huế phía bắc Việt Nam Quảng Ninh.