thumb

Minh Long Tổ Chức Khóa Huấn Luyện YTA Đầu Tiên

Ngày 10/03/2006

Khóa học 3 ngày được tổ chức từ ngày 5/3 đến ngày 7/3, được giảng dạy bởi sự kết hợp giữa CTY Yamaha Motor (Hàng Hải) và đội ngũ kỹ thuật của Minh Long. 17 học viên đến từ Hải Phòng, Huế, Hội An, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh. Đại diện từ CTY Yamaha Motor (Hàng Hải)  bao gồm ông Tetsuo Kono, Trưởng đại diện và ông Kenji Eng, Kỹ sư thị trường.

Hôm nay, tất cả các học viên từ mọi miền của Việt Nam đã đến Văn Phòng của

Minh Long tại TP. Hồ Chí Minh để tham dự khóa huấn luyện của Học Viện Kỹ

Thuật Yamaha (YTA) đầu tiên.