- JOHN DEERE BASE (152 to 760HP) - Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc Nanni


Vào tháng 6 năm 2014 Nanni  đã ký kết quan hệ đối tác uy tín mới với John Deere Power Systems, cho các dòng động cơ có công suất từ 150 đến 760, đây là sư bổ sung hoàn hảo cho các dòng sản phẩm hiện tại của Nanni.

Luôn trung thành với những giá trị và luôn cam kết cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khách hàng, Nanni đã chọn đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Mở rộng phạm vi sản phẩm với 32 sản phẩm mới được ra mắt, Nanni và John Deere đã thêm vào danh sách các đối tác uy tín bao gồm Kubota, Toyota và MAN.

  • Dòng sản phẩm N5 có công suất từ 140 đến  230
  • Dòng sản phẩm N6 có công suất từ 200 đến 405
  • Dòng sản phẩm N9 có công suất từ 290 đến 560
  • Dòng sản phẩm N13 có công suất từ 370 đến 760
Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - JOHN DEERE BASE (152 to 760HP)