- Tải Nhẹ - Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc MAN


Trong các hoạt động tải nhẹ ( lên đến 1,000 giờ mỗi năm tại mức tải 20%), động cơ MAN cung cấp phạm vi hiệu quả từ 6 – 8 và 8 xi lanh, công suất từ 537 kW đến 1,324 kW (từ 730 đến 1,800 mã lực), cho sản phẩm tàu áp tải, tàu cứu hộ và cảnh sát.

Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - Tải Nhẹ