- QMF and QMS Series - Máy phát điện Nanni


Bộ máy phát điện QMS có sẵn vỏ cách âm bao quanh nhằm giới hạn ngưỡng nghe thấy là 54dB trong khoảng cách 7 mét, tương đương với một máy rửa chén. Trực tiếp kết nối với tốc độ động cơ, máy phát điện Nanni cho ra dòng điện ổn định trong mọi điều kiện, với bất kỳ thiết bị nào.

GENSET MODEL KVA MAX TENSION VOLTS
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
QMF 3.5M   3,5   230  
QMF 6.0M   5,0   230  
QMS 7.5M QMS 9M60 7,5 9,1 230 120
QMS 10M QMS 12M60 10,0 12 230 120
QMS 16M QMS 20M60 16,2 19,6 230 120
QMS 25M QMS 33M60 25 32,9 230 120
QMS 10T QMS 12T60 7,7 11,8 400-230 24-120
QMS 13T QMS 16T60 10,2 15,5 400-230 24-120
QMS 21T QMS 25T60 16,7 25,3 400-230 24-120
QMS 32T QMS 41T60 25,5 41 400-230 24-120