- TOYOTA BASE (200-370HP) - Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc Nanni


 

 

Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - TOYOTA BASE (200-370HP)
 • Z4.270 (265HP)
  Động cơ Diesel 4 thì công suất 265HP, nền tảng ...
 • Z4.230 (230HP)
  Động cơ Diesel 4 thì công suất 230HP, nền tảng ...
 • Z4.205 (200HP)
  Động cơ Diesel 4 thì công suất 200HP, nền tảng ...
 • T4.205 (200HP)
  Động cơ nền tảng Toyota: 4 thì, 4 xy-lanh, Công ...
 • T4.230 (230HP)
  Động cơ nền tảng Toyota 4 thì 4 xy - ...
 • T4.270 (265HP)
  Động cơ nền tảng Toyota : 4 thì, 4 xy ...
 • T6.280 (275HP)
  Động cơ nền tảng Toyota: 4 thì, 4 xy-lanh 275 ...
 • Z6.300 (275HP)
  Động cơ Diesel 4 thì công suất 275HP, nền tảng ...
 • T6.300 (305HP)
  Động cơ nền tảng Toyota: 4 thì, 4 xy-lanh 305 ...
 • 6.420 TDI (320HP)
  Động cơ Diesel 4 thì công suất 320HP, nền tảng ...
 • T8V.320 (320HP)
  Động cơ Diesel 4 thì công suất 320HP, nền tảng ...
 • T8V.350 (350HP)
  Động cơ nền tảng Toyota v8: 4 thì, 8 xy-lanh ...
 • T8V.370 (370HP)
  Động cơ nền tảng Toyota V8: 4 thì, 8 xy-lanh ...